Yle - Nyhetsinnslag

Play Video

Yle
2021 – Nyhetsinnslag

Om produksjonen

Yle

YLE er en av Playgardens faste kunder.  Denne nyhetsreportasjen er typisk eksempel på TV-innslag som vi leverer til YLE. I tillegg leverer vi også stillsfoto for nyhetsinnslag til bruk på nett.