Biofokus - informasjonsfilm

Om produksjonen

Biofokus samler og formidler viktig informasjon om biologisk mangfold. Biofokus hjelper oss alle med å skaffe et godt kunnskapsgrunnlag så vi vet hva vi har, og hva vi mister. Da først kan vi ha en ansvarlig forvaltning av naturen.

Biofokus ønsket å lage to filmer, en kort for SOME og en lengre som fortalte og viste frem hva de jobber med og tilbyr av tjenester.

Playgarden løste det ved å bruke Biofokusansatte, og fulgte dem ute i feltet Dette var drømmeoppdraget med stor D for Playgardens skap-naturfotograf, Thomas. Endelig fikk  «maursluker-linsa» luftet seg.